Lysdesignbogen

Lysdesignbogen

Lysdesignbogen

Maj 2021

Lyset i vores bygninger er afgørende for vores vebefindende, præstationer og koncentrationsevne. Men hvis skoler, hospitaler og domiciler m.v. designes efter bygningsreglementets mindstekrav, så ender byggesum og energiramme alt for ofte med at styre lysdesignet. 

Det er bare vigtigt også at inddrage brugerne, og lysdesignet skal vælges til i byggeriets helt tidlige faser.

Det mener man hos Dansk Center for Lys, som med 29 konkrete eksempler i udgivelsen ”Lysdesignbogen” giver inspiration til bl.a. beslutningstagere i byggeriet, hvordan lysdesign kan gøre en forskel. 

Bogen er udgivet i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Aalborg Universitet København.

Læs mere og download Lysdesignbogen her.