På sporet af den grønne omstilling

Vi tager bæredygtighed alvorligt. Vi ønsker at løfte et samfundsansvar og bidrage til den grønne omstilling med langsigtede og miljøvenlige løsninger.

Vi ved, at bæredygtighed er en proces. En lang rejse, der kræver en stor og vedholdende indsats.

Men vi tror og insisterer på, at vi er på rette spor og bevæger os i den rigtige retning. Og på mange måder har gjort det, længe før bæredygtighed for alvor blev italesat.

Udvendig solafskærmning er nemlig den klart mest energieffektive form for solafskærmning.

Automatik og styring kan optimere hele bygningens indeklima og energiforbrug med ét system.

Og genanvendelse, recycling og upcycling med et cirkulært tankesæt af bl.a. tekstiler til indvendig solafskærmning såsom gardiner er et område, som vi i dag sætter stort fokus på. Vi bærer ikke det grønne bæredygtighedsbælte, men vi arbejder på sagen.

KVALITET, OMTANKE OG HOLDBARHED
Kvalitet og omtanke er altid afgørende parametre. Det gælder alt fra design, æstetik og helhedstænkning til ny teknologi, produktion, logistik og transport.

Fra medarbejderhensyn til langtidsholdbare materialer med en lang livscyklus og fremadrettede, energieffektive løsninger, der kan forbedre indeklima, akustik og velvære.

- Vi er medlem af Upcycling Forum, der repræsenterer upcycling af produkter og et reduceret CO2-aftryk

- Vi satser generelt digitalt i forhold til bl.a. markedsføring, ordresystem og e-publikationer m.v.

- Vi hoster ikke mindst vores websites i samarbejde med partnere, hvor hele det digitale univers og servere er migreret over i et miljø med fokus på bæredygtighed: web på grøn energi

- Vi køreoptimerer generelt, så montagekørsel m.v. samles mest effektivt og kvalificeret, og vi har egne el- og hybridbilladere på matriklen

- Desuden produceres vores løsninger centralt fra vores egen fabrik i Litauen, hvilket betyder god logistisk og en strategisk placering i forhold til selskaberne i hele Norden og dermed en reduceret CO2-udledning under transport til følge

EPD OG DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHED
Dertil kommer ikke mindst en helt faktuel og nødvendig dokumentation for indsatsen med bæredygtighed.

Derfor har vi certifceringer i alle de tre international ordninger DGNB, BREEAM og LEED, ligesom vi seneste har fået EPD (miljøvaredeklaration) på vores screens. 

Bæredygtighed er ikke en mulig vej. Det er en nødvendig vej, der peger ind i en grønnere fremtid.

Bæredygtighed skal ses i det store billede inkl. sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter på den lange bane. Og vi kan alle bidrage.

Derfor arbejder vil hos Fischer Gardiner og hele Fischer Group altid på at forbedre os med en ansvarlig forretningsdrift og -udvikling.

På at skabe bæredygtige løsninger frem mod den grønne omstilling med afgørende hensyn til miljøet i det 21. århundrede.

SE MERE OM: