SunSync 400 - en optimal automatikløsning

Sunsync™ 400 - Den optimale løsning

Sunsync 400 er den optimale løsning for styring af motoriseret solafskærmning, velegnet til mellemstore og store anlæg, som stiller høje krav til funktionaliteten. Besøg sunsync™ hjemmesiden. Her kan du også downloade produktark og eldiagrammer.