System 95 Zipper

Zip-screen er et yderst vindstabilt screensystem, hvor dugen fastholdes i sidestyret ved hjælp af et lynlåssystem. Dette øger screensystemets vindstabilitet, således at det kan anvendes ved vindhastigheder på op til 20 m/s, samtidig med, at man opnår en tættere afskærmning.