Retsbygninger i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Arkitema Architects
Produkter: 608 zipper screens. Herning: 122 stk. Holbæk: 168 stk. Holstebro: 119 stk. Kolding: 199 stk.
Levering: 2011-2012

Foto: Arkitema, Retten i Holstebro