Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Salg & rådgivning

Her på siden kan du finde mere om, hvad du kan forvente af salgsprocessen og vores rådgivning, når du er:
  • Privat kunde
  • Erhvervskunde
  • Arkitekt

Privat kunde: Når du skal vælge gardiner og solafskærmning

LÆS MERE I BROCHUREN HER OM HVORDAN DU VÆLGER GARDINER OG SOLAFSKÆRMNING SOM PRIVATPERSON
 

Dine ønsker og behov

Mulighederne er uendelige, når man skal vælge nye gardiner eller en anden form for solafskærmning til sit hjem. Det kan virke uoverskueligt. Måske vil du have noget helt andet end det, du har haft tidligere. Måske er du glad for den løsning, du er vant til, men trænger til at udskifte den med et nyt og frisk udtryk.

Uanset hvilke ønsker og behov du har, kan Fischer imødekomme dem. I samarbejde med dig finder vi den rigtige løsning til lige netop din bolig. 


De mange muligheder

Det kan være, at du har besøgt vores hjemmeside og orienteret dig i mulighederne, før du kontakter os. Du kan enten ringe eller sende en mail. I begge tilfælde bliver du sat i forbindelse med en af vores erfarne salgskonsulenter, og I aftaler det kommende forløb. 

Du er også meget velkommen til at besøge os i et af vores showrooms i henholdsvis Aarhus eller Gentofte, hvor du personligt kan møde og tale med en salgskonsulent. I Aarhus er der altid en konsulent til stede. I Gentofte skal du aftale en tid, så du er sikker på at komme til at tale med en salgskonsulent.

Vores to showrooms omfatter 30.000 forskellige tekstilprøver fra internationale og danske brands samt eksempler på vores solafskærmningsprodukter, fx, plisségardiner, persienner og screens. Vi forhandler også mange forskellige udgaver af gardinstænger, både funktionelle og dekorative.


Den rigtige løsning

Når man skal vælge nye gardiner eller anden solafskærmning, er der flere ting at tage i betragtning:

Hvilket rum og hvilket slags vindue drejer det sig om? Skal der skærmes for solen om morgenen eller aftenen? Skal det være indvendig og/eller udvendig solafskærmning? Skal man skærme for indsyn? Hvilket hygiejnebehov er der? Er hovedformålet at lukke mest muligt af for lys, eller er det at skærme for sol og varme? 

Dertil kommer alle de æstetiske aspekter. Er du til den fyldige velour, den lette og transparente hør eller klassisk uld? Gardinerne understøtter og samler din indretningsstil, uanset om de skal træde diskret i baggrunden eller mere højlydt gøre opmærksom på sig selv.

Salgskonsulenten præsenterer dig for mulighederne og rådgiver dig til en løsning, der imødekommer både dine ønsker og behov.

Hvis du ikke har mulighed for at besøge os i showroomet, kommer konsulenten hjem til dig med prøver på tekstiler og produkter efter nærmere aftale. 


Den praktiske proces

Når du har truffet dit valg, foretager konsulenten en gratis opmåling og giver dig et skriftligt, uforpligtende tilbud. Hvis du accepterer tilbuddet, sendes ordren til produktion/syning på vores egen fabrik. 

Du får besked, når dine gardiner/produkter er klar, og du aftaler en tid med konsulenten til montering.

Fischers montagetekniker monterer dine gardiner/din solafskærmning. 


Kontakt os her for gratis opmåling og uforpligtende tilbud 7015 4055 eller her fischer@fischergardiner.dk

 

Erhvervskunde: Når virksomheden skal vælge solafskærmning

Fischer leverer solafskærmning til alle typer af virksomheder, små, mellemstore og store, og til både eksisterende og helt nyt byggeri. Se et udvalg af referencer her.

Download "Når virksomheden skal vælge solafskærmning..." (PDF)
 

Indvendig eller udvendig solafskærmning? 

Solafskærmning er en væsentlig faktor for det gode indeklima i virksomheden. Mulighederne er rigtig mange, og valget afhænger af en række forhold. 

Først skal man overveje, om behovet fortrinsvis er at skærme for blænding eller varme fra solen. Varmen holdes mest effektivt ude af udvendig solafskærmning, men er blænding i fx PC-skærme den væsentligste udfordring, kan indvendig solafskærmning i nogle tilfælde være tilstrækkeligt. Mange virksomheder vælger en både/og løsning.

Ved udvendig solafskærmning, skal man tage højde for bygningens arkitektur – hvilke produkter vil ”klæde” facaden, og hvad er muligt at montere? Mange virksomheder foretrækker screens, da de er enkle og neutrale i udtrykket. Andre muligheder kan være facadepersienner eller markiser, som er mere markante.

Den indvendige solafskærmning byder også på en række valgmuligheder: gardiner, rullegardiner, persienner, lamelgardiner og plisségardiner. Her afhænger valget ofte af de æstetiske aspekter, og dermed hvilket indtryk virksomheden ønsker at give af sig selv. Som i den private bolig er gardiner eller andre solafskærmningsprodukter med til at tegne og samle helhedsbilledet af rummet.


Den rigtige løsning

Det kan være en god idé at besøge vores hjemmeside og indhente information om de mange muligheder for solafskærmning, der findes. Derefter kan vi kontaktes på mail eller telefon. I begge tilfælde bliver man sat i forbindelse med en af vores erfarne salgskonsulenter, og det kommende forløb aftales. 

Vi byder også gerne indenfor i et af vores showrooms i henholdsvis Aarhus eller Gentofte. Her er det muligt personligt at møde og tale med en salgskonsulent. I Aarhus er der altid en konsulent til stede. I Gentofte skal man aftale en tid, så man er sikker på at komme til at tale med en konsulent. Med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og behov rådgiver konsulenten om løsninger, der ligger inden for virksomhedens økonomi.

Er der tale om et eksisterende byggeri, kommer salgskonsulenten gerne på besøg i virksomheden for selv at danne sig et indtryk af både virksomheden og projektets mulige løsninger og udfordringer. Det sikrer den bedste rådgivning. Konsulenten kan medbringe prøver på tekstiler og andre produkter.


Den praktiske proces

Ved eksisterende byggeri: Konsulenten foretager en gratis opmåling og giver dig et skriftligt, uforpligtende tilbud. Hvis tilbuddet accepteres, sendes ordren til produktion/syning på egen fabrik. 

Ved nyt byggeri: Ud fra en projekttegning og/eller –beskrivelse udarbejder vi et skriftligt, uforpligtende tilbud. Hvis tilbuddet accepteres, sendes ordren til produktion/syning på egen fabrik.

Virksomheden får besked, når gardinerne/solafskærmningen er klar, og der aftales en tid til montering.

Er der tale om en ordre af en vis størrelse, kan montagen foregå over flere omgange. 


Kontakt os her for gratis opmåling og uforpligtende tilbud 7015 4055 eller her fischer@fischergardiner.dk

 

Arkitekt: Rådgivning i de indledende faser

Uanset om projektet er stort eller lille, hjælper Fischer med at skabe overblik over projekteringen af både gardiner og solafskærmning. Vi har en omfattende faglig ekspertise og lang, branchespecifik erfaring, som vores kvalificerede rådgivning har afsæt i.

Vores argumentation tager altid udgangspunkt i arkitektens vidensniveau. Se udvalgte projekter her

Download "Rådgivning i de indledende faser" (PDF)


Rådgivningsniveau

Vores rådgivning starter, når kravet om solafskærmning/gardiner, af hensyn til indeklima og energiforbrug, er defineret samt de æstetiske aspekter er vurderet. Ofte har arkitekten også vurderet, hvilken slags solafskærmning/gardiner byggeriet skal have og besøgt vores hjemmeside for at orientere sig om de forskellige muligheder inden for den valgte produktkategori.

Når vi bliver kontaktet – typisk ved en opringning – er det første vi afklarer, hvilken slags entreprise det drejer sig om. Gælder det en totalentreprise foregår rådgivningen på det generelle, overordnede niveau, mens vi kan blive mere detaljerede og specifikke ved rådgivning omkring hoved- og fagentrepriser.


Rådgivning og materialer

Rådgivningen drejer sig om tre områder: teknik, design og konstruktion. I den forbindelse er det afgørende, at vi får konstateret, hvilken størrelse vindue løsningen skal fungere på. F.eks. er vores screens i forskellige størrelser, som forholder sig til vinduestørrelsen.

Den mindste model kan derfor ikke anvendes på et stort vindue. Under alle omstændigheder er det vigtigt at afklare, hvilken type af det pågældende produkt, der egner sig bedst til det konkrete projekt.

Samtalen bliver fulgt op med en mail, der indeholder de ønskede informationer. Det kan være detaljebeskrivelser med tilhørende tegninger i AutoCAD, som kan bruges direkte i den samlede tegning, tal til beregninger af produktets varmedæmpende effekt, produktbeskrivelser og andre specifikationer. Det er også muligt at medsende en standardskrivelse med forklaringer på forskellige begreber, hvis det er nødvendigt.

Vi svarer gerne på opfølgende spørgsmål og sikrer, at de færdige tegninger er korrekte.


Samme forståelsesramme

Vi lægger rigtig meget vægt på at give den rådgivning og de materialer, der er brug for på det specifikke tidspunkt. Ligesom vi også gør meget ud af at sikre, at vores og arkitektens forståelsesramme og udgangspunkt stemmer overens, så der ikke opstår misforståelser og fejltagelser.

Hvis fx en solafskærmning skal have en faktor 0,2, er det afgørende, at man ved, hvordan den faktor bruges, og hvad den betyder. Betyder den, at produktet afskærmer 20 procent eller 80 procent?

Derfor er vi grundige, når vi stiller vores spørgsmål, så vi afklarer tingene og dermed sikrer, at løsningen bliver korrekt.


Specialløsninger

Har arkitekten ønsker til et produkt, der går ud over standard, kan vi fremstille vi en specialløsning. I de tilfælde har vi ekstra meget fokus på detaljerne. Typisk sender vi en standardtegning over detaljer, som kan sættes ind i tegningen. Dernæst tjekker vi, om det realistisk kan lade sig gøre. Hvis ikke, giver vi alternative løsningsforslag.

Specialløsninger kan bestå af delelementer fra forskellige produktmodeller, som vi kombinerer i en ny løsning. Eller det kan være en løsning, vi udvikler til den specifikke bygning.

Det vigtigste for os er, at vi altid kan stå inde for det konstruktionsmæssige, og at produktet vil fungere i en virkelighed. I sidste ende er der jo en bygherre, som skal have et produkt og en løsning, der holder. Det tager vi meget alvorligt. Og vi siger nej, hvis vi kan se, at løsningen ikke er funktionsdygtig. Det opfatter vi som god rådgivning.
 

Kontakt os her 7015 4055 eller her fischer@fischergardiner.dk