PERSONDATAPOLITIK

Hos Fischer prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt, og altid i overensstemmelse med lovgivningen. Denne persondatapolitik indeholder klare retningslinjer for, hvordan Fischer behandler dine persondataoplysninger. Idet følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller giver til os, når du besøger vores website, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores website.

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Fischer A/S
Holmstrupgårdvej 4
8220 Brabrand
CVR: 14553843

T: 7015 4055
E: [email protected]

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Fischer indsamler oplysninger om dig, når du aktivt indtaster oplysninger på www.fischergardiner.dk. De personoplysninger, du selv afgiver og som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, e-mailadresse, privatadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger. Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

• Når du signer op til at modtage vores nyhedsbrev
• Når du browser på sitet, inklusiv cookies
• Når du deltager i aktiviteter på vores website, herunder konkurrencer

 

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Fischer indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med følgende aktiviteter:

• Tilmelding til nyhedsbreve
• Deltagelse i konkurrencer, events og lignende
• Udsendelse af markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tildeling af rabatkoder

• Indsamling og evaluering af kundebedømmelser
• Statistik og analyse af trafikken
• Andre marketinginitiativer

Det er vigtigt at bemærke, at Fischer kun anvender dine personoplysninger til markedsføringsformål, hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til dette, medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden dit forudgående samtykke.

 

Fischer indsamler statistikker over brugernes besøg på forskellige områder af websitet og brugernes produktpræferencer. Disse data indeholder ikke personlige informationer. Vi anvender disse data til at forstå, hvordan vores brugere benytter websitet, og med dette formål for øje, stræber vi efter at forbedre den. Vi kan ikke se, hvorfra du kommer, eller hvor du går hen på internettet, når du forlader vores hjemmeside. Desuden indsamler vi data om, hvilke produkter der generelt foretrækkes af vores brugere. Denne information anvendes også til at forbedre websitet. Vi sælger eller videregiver ikke oplysninger om vores brugeres navigation og brug af vores hjemmeside.

 

Vi overfører ikke dine personoplysninger ikke overføres til tredjeparter uden dit samtykke. I særlige tilfælde, og i overensstemmelse med lovgivningen, kan det blive nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politi. 

OVERFØRSEL TIL ANDRE DATAANSVARLIGE

Hos Fischer videregives dine personoplysninger kun til tredjeparter, når vi har modtaget dit udtrykkelige samtykke. I visse situationer, og i overensstemmelse med lovgivningen, kan det blive nødvendigt at videregive dine oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

DELING OG VIDEREGIVELSE AF DATA

Dine personoplysninger er kun tilgængelige for de interne medarbejdere eller afdelinger, der har behov for disse oplysninger til at fuldføre det tilsigtede behandlingsformål. Hvis det er nødvendigt, kan dine personoplysninger blive delt intern i Fischer-koncernen.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for virksomheden, med undtagelse af tilfælde, hvor vi har dit samtykke. Vi deler personligoplysninger med leverandører og underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere), der udfører visse opgaver på vores vegne. Vores samarbejdspartnere behandler disse videregivet data baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed.

 

Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivning videregive personoplysninger til tredjepart, hvis vi i god tro vurderer, at denne adgang til data er nødvendigt for at overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Dette kunne eksempelvis være videregivelse af personoplysninger til politiet eller offentlige myndigheder, hvor det findes nødvendigt at foretage undersøgelser af:

 

• Mulige lovovertrædelse

 

• Identificere, kontakte eller anlægge sag mod en person, der muligvis overtræder en aftale, de har med os

 

• Undersøgelse af sikkerhedsbrud eller samarbejde med offentlige myndigheder i henhold til juridiske sager

COOKIES

Vi anvender cookies på vores website. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her

SIKKERHED

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores sikkerhedsstandarder. I overensstemmelse hermed bestræber vi os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

Du har som privatperson ret til enhver tid at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi behandler, dog med visse lovgivningsmæssige undtagelser. Dette inkluderer retten til at gøre indsigelse mod indsamlingen og videre behandlingen af dine personoplysninger, samt retten til at få dine personoplysninger korrigeret, slettet eller blokeret. Derudover har du ret til at modtage de oplysninger, du har givet os, og få disse videregivet til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

For at anmode om indsigt i dine personoplysninger, kan du sende os en e-mail. Vi vil inden for rimelig tid sende dig de oplysninger, vi har om dig, i et worddokument, som du frit kan videresende til andre. Hvis de oplysninger, vi har om dig, er urigtige eller uaktuelle, kan du anmode om at få dem slettet eller rettet. Vi stræber efter at opfylde dine ønsker og beholder kun nøjagtige og aktuelle oplysninger.

 

Skulle du mene, at vores oplysninger om dig er ufuldstændige, har du ret til at sende os en supplerende erklæring for at fuldstændiggøre disse informationer. Du kan til enhver tid indgive en indsigelse mod vores behandling af dine persondata ved at kontakte os på [email protected].

Vi vil efterkomme din indsigelse, medmindre vi har vægtige legitime grunde til at fortsætte behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

 

Hvis du er uenig i en afgørelse vedrørende sletning eller behandling af dine persondata, eller mener, at vi ikke behandler dine data efter reglerne, er du velkommen til at kontakte os via e-mail. Vi tager dine rettigheder seriøst, og alle klager over vores behandling af persondata vil blive taget alvorligt og vurderet individuelt af vores persondataansvarlige, som vil vende tilbage til dig med en vurdering hurtigst muligt.

 

Hvis du fortsat ikke er enig i vores behandling af dine persondata, har du adgang til at klage til Datatilsynet[email protected]

TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde de samtykker, som du har angivet til os. Herefter slettes dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen og/eller opbevaringen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du kontakte os på [email protected] eller 7015 4055.

Du kan også skrive til os på følgende adresse:

 

Fischer A/S
Holmstrupgårdvej 4
8220 Brabrand

LINKS TIL ANDRE WEBSITES

Vores website kan indeholde links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. Vi påtager os ikke ansvar for indholdet af andre virksomheders websteder eller for sådanne virksomheders politikker om indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse websites politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.