VIA CAMPUS AARHUS C

Zip screens er monteret for at overholde temperaturkravene til indeklimaet, mens indvendige rullegardiner fungerer som blændingsafskærmning.

0 / 0

Bygherre: VIA University College
Entreprenør: A. Enggaard
Arkitekt: Arkitema Architects
Produkter: 153 zip screens, 1.400 rullegardiner, mørklægning, gardiner til indvendige glaspartier, KNX styring til integrering i CTS
Levering: 2015
Foto: Helene Høyer Mikkelsen

EN LØSNING, DER KOMBINERER VARME- OG BLÆNDINGSAFSKÆRMNING

Ceresbyen, hvor der tidligere blev brygget øl i mange år, er nu rammen om den nye professionshøjskole VIA University College., eller Campus Aarhus C i daglig tale. Her fordeler 5.500 studerende sig på ti uddannelser, der før befandt sig på otte forskellige adresser rundt om i byen.

Det enkle og klassiske betonbyggeri med sort grafik, sorte vinduer og grønne glasfacadeplader er opført som fem punkthuse forbundet af gangbroer og et fælles gårdrum.

De 153 zip screens er monteret på nogle af facaderne, gangbroerne og ovenlysvinduerne udelukkende for at overholde temperaturkravene til indeklimaet, mens de 1.400 indvendige rullegardiner i undervisningslokaler, grupperum, bibliotek og kontorer fungerer som blændingsafskærmning.

”Valget af udvendige screens er truffet ud fra et energimæssigt hensyn, som betyder, at solafskærmningen er en nødvendighed for at kunne overholde energirammen. Derfor er de heller ikke monteret på alle facader, gangbroer og ovenlys, men dér hvor det beregningsmæssigt giver mening i forhold til at holde varmen ude,” fortæller A. Enggaards byggeleder Rasmus Fjeldbonde.

Nogle af VIA Campus’ bygninger er relativt høje, og på grund af deres placering i forhold til hinanden opstår der nogle steder vindtunneller, der forøger vindstyrken. Derfor var det også et krav fra arkitekten, at solafskærmningen kunne modstå kraftig blæst. 

I screensystemet fastholdes dugen i sidestyret ved hjælp af et lynlåssystem. Dette øger systemets vindstabilitet, og det kan anvendes ved vindhastigheder på op til 20 m/s, samtidig med, at man opnår en tættere afskærmning. 

Både screens og ovenlysafskærmningen er integreret i CTS-anlægget. Energirammen skal overholdes, og automatikken kan derfor ikke overstyres af brugerne.

Afskærmningssystemet reguleres på baggrund af vind- og temperaturmålere. Ved for høj temperatur kører afskærmningen ned, så ventilationsanlægget ikke bruger for mange ressourcer på at køle lokalerne. Og ved for kraftig blæst kører afskærmningen op og hindrer dermed, at screens bliver revet løs.

”I dette projekt er det ikke de arkitektoniske hensyn, der har været afgørende for valget af solafskærmning, men de energi- og funktionsmæssige krav og behov. Men de sorte screens og rullegardiner passer alligevel fint sammen med den hvide beton med den sorte grafik og de sorte vinduesrammer,” mener Rasmus Fjeldbonde.

Vil du kontaktes af en rådgiver?

Om du er privat eller professionel, vil vi altid gerne tage en uforpligtende snak om dit projekt. Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Ellers er du altid velkommen til at ringe til os på 70 15 40 55.

SE FLERE CASES